Solbehandling - praktisk användning
Med minimum tre solbehandlingar under solarium per vecka uppnås underhåll av kärnfull hälsa och motståndskraft.

Daglig solning är rekommenderad för att på ett positivt sätt aktiver alla funktioner i organismen, öka prestationsförmågan och underlätta träningsuppgifter Det samma gäller för terapeutisk användning. Den dagliga soltiden för hästar på stuterier och i normalt arbete är cirka 20 minuter och avståndet mellan sollamporna och hästkroppen skall vara ca. 60 cm. Genom att använda Solariehissen kan avståndet anpassas exakt. Efter avslutad solning kan solariet höjas till taknivå för att tillåta full rörelsefrihet.

Hästar som är i intensiv träning eller tävling kan med fördel få en solbehandling före och efter arbete. Solbehandlingen före ett arbetspass resulterar i en effektivt stimulans av cell- och kärlsystem och ökad blodcirkulation genom uppvärmning av muskler och förberedande för arbete. Solbehandling efter avslutat arbetspass kan påbörjas så snart andningsfrekvensen åter är normal.

Solning efter avslutat arbetspass lugnar nästan omdelbart hästen samtidigt som blodcirkulationen hålls aktiv som stimulerar kroppen att snabbare frigöra sig från mjölksyrenivån i blod och organismen.

Klicka här för att se bilden i större format.
Klicka här för att se bilden i större format.
Klicka här för att se bilden i större format.

FODRA SMART!