Automatgrind-Original
Dela av hagen på lämpligt sätt så att får en mindre hage där den extra fodergivan skall ges. Vid en tidpunkt som du bestämmer öppnas Automatgrinden-Original och alla hästarna får sin mat samtidigt. Automatgrinden-Original fodrar såväl lunch som annat mål, exempelvis eftermiddagsgiva.

Automatgrinden-Original har ingen för hästen åtkomlig fjädergrind som svansen kan fastna i.

Automatgrinden-Original styrs av en styrenhet som av säkerhetsskäl är tillverkad för att monteras i stallmiljö (tål fukt och damm). Styrenheten styr en grind eller om du har flera hagar flera grindar. Styrenheten behöver bara ställas in en gång vid leverans, vi förinställer gärna när den skall fodra.

Alla hästarna får sin mat samtidigt och om du har flera hästar så lägger du ut flera högar hö i hagen. På så sätt undviker du att ranghöga hästar "tar för sig".

I jämförelsetest har Automatgrinden-Original visat sig vara den bästa lösningen för fodring av stråfoder i hagen.

Om du har flera hagar kan samma styrenhet användas vilket gör att alla hagar fodras samtidigt.

Automatgrinden-Original levereras komplett!

Automatgrinden-Original -10 års erfarenhet!

Klicka här för att se bilden i större format.
Klicka här för att se bilden i större format.
Läs mer om styrenheten.

FODRA SMART!