Kraftfoderautomat
Automaten doserar kraftfodergivan i mindre portioner under flera tillfällen, upp till 12 gånger per dygn. På så sätt kan hästen äta sitt kraftfoder under en längre tid.

Anatomiskt är hästkroppen byggd för att äta små givor under lång tid.

Fältstudier visar att med automatisk utfodring med vår doserande kraftfoderautomat uppnås en besparing av upp till 25 % av dina foderkostnader.

Varje häst kan fodras individuellt efter sitt behov.

Alla automaterna styrs av en styrenhet vilket innebär att alla får sitt foder samtidigt.

Volym: 30 liter.

En styrenhet styr alla automater.

Klicka här för att se bilden i större format.
Klicka här för att se bilden i större format.
Klicka här för att se bilden i större format.
10 skäl till varför Kraftfoderautomat
Tidigare: Nu:

Stora fodergivor, 2-3 utfodringstillfällen per dag Fodret portioneras efter det naturliga beteendet. Upp till 12 fodertillfällen per dag

Hela fodergivan vi ett tillfälle Fodergivan doseras - bara lite mer än hästen tar upp med läpparna

Aggressivitet, girighet, delvis spill Lugn och ro under utfodring inget foder går förlorat (kostnadsbesparande!)

Hastigt foderintag leder till matsmältningsproblem med dess konsekvenser, liksom försämrad prestation Regelbundet foderintag, lugnt ätande med bra tuggning är de viktigaste faktorerna för en bra matsmältning och optimal foderupptagning

Schemabunden utfodring - utfodring vid samma tidpunkt varje dag, vardag som helgdag. Personalberoende Kontinuerlig utfodring utan personal - tiden kan planeras för annat

Stress och jäkt bland stallpersonalen för att fodra hästarna punktligt Fullständigt oberoende från tid och "måsten" tack vare automatisk kontrollerad och exakt mängd foder (kostnadsbesparande)

Ingen absolut tilltro till utfodringsrutiner och storlek på fodergivor Optimal precision av fodergivan - individuella automatiska fodergivor medför minskade personalkostnader

Oro i hela stallet i samband med utfodring Ett lugnt och harmoniskt beteende bland hästarna

Oro på grund av girighet och glupskhet I samband med utfodring förs över till andra hästar i stallet Lugn och harmoni under utfodring medför välbalanserade hästar som är villiga att arbeta

Onaturligt med få och stora fodergivor Utfodring enligt hästens psykologiska och fysiska förutsättningar att smälta och ta upp fodret

FODRA SMART!